نمازهمواره از اوضاع ضد اسلامی دوران رژیم گذشته شکایت می کرد دانش آموزان را فرزند خود می دانست واز هر تلاشی جهت خدمت به آنها فرو گذار نبود ، و به نماز جماعت اهمیت فراوان می داد و اغلب اوقات نماز را در مسجد و به جماعت بجا می آورد .
شهید رضا رنجبر
در سال 1319 درخانواده ای مسلمان وآگاه در شهرستان بروجرد دیده به جهان گشود دوران کودکی او همراه با خانواده سپری گردید ودوران ابتدایی را در دبستان جمال واقع در خیابان سعدی شروع کرد و تا ششم ابتدایی ادامه داد.

او که دارای خانواده ای با تقوا و با ایمان بود و همین امر سبب شده بود که  با فرهنگ اسلام آشنا گردد و از دوره نوجوانی فرایض مذهبی مانند نماز و روزه را بجا آورد.

از نظر اخلاقی بسیار خوشرو وخوش برخورد بود . از اخلاص و تقوای بالایی برخوردار بود بسیارمتواضع وایثارگر بود در مشکلات و گرفتاریها تمام تلاش خود را صرف رفع مشکلات دیگران می کرد .

او بعد از خدمت سربازی به عضویت اداره آموزش وپرورش بروجرد درآمد ومشغول بکار گردید . همیشه همکارانش از او به نیکی ودرستی و خوبی یاد می کردند.

او همراه ملت مظلوم ایران در تظاهراتهای خیابانی واعتصابات شرکت فعال داشت . و همواره از اوضاع ضد اسلامی دوران رژیم گذشته شکایت می کرد دانش آموزان را فرزند خود می دانست واز هر تلاشی جهت خدمت به آنها فرو گذار نبود .

به نماز جماعت اهمیت فراوان می داد و اغلب اوقات را در مسجد به جماعت بجا م آورد . هنگامی که همراه با مردم مسلمان و آگاه بروجرد در تظاهرات و راهپیمایی در تاریخ 3/8/1357 شرکت کرده بود توسط مامورین رژیم به گلوله بسته شد و به فیض شهادت نائل گردید .