نمازمرحوم نخودکی رحمة  الله علیه  می گوید : برای حوائج به مدت یک هفته و قبل از طلوع صبح ، 71 مرتبه بگو : یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی و لا تُهلِکنی
منبع : نامه ایشان  (مرحوم نخودکی ) به یکی از علماء و سادات دزفول (نسخه خطی)


مرحوم نخودکی رحمة  الله علیه  می گوید : برای حوائج ، 12000 مرتبه صلوات بفرستد . هر شب هزار صلوات و تسبیح را روی زمین نگذارد بلکه رو بقبله به دیوار آویزان کند ؟!!
مرحوم نخودکی رحمة  الله علیه  می گوید : در اصلاح امور دنیا و آخرت هیچ چیز مثل نماز اول وقت نیست ، در هر امری شرط اول ، نماز اول وقت است .
------------------------------------------------
منبع : تحفه الرضویه ص 42

مرحوم سید عبد الکریم کشمیری رحمة الله علیه می فرمایند : هر کس حاجتی داشته باشد ، سه روز سر قبر یکی از علماء که نفوس و زهدش بیشتر باشد برود و یک حمد و یازده 11 قل هو الله  بخواند و به صاحب آن قبر هدیه کند و بعد 1001 مرتبه ” لا اله الا الله ” بگوید . اثر دارد و تجربه شده است .
--------------------------------------------------
منبع : روح و ریحان ص 74