نمازاهل بیت (ع) و اقامه نماز

امام حسین (ع ) : " الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاة " قال : هذه فینا اهل البیت "

(در تفسیر آیه ) " کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم ، نماز را به پا می دارند " فرمود : این در مورد ما خاندان اهل بیت است .

( بحار الانوار، ج ,24 ص 166 )